Sunday, 10 April 2011

Perbezaan Jualan Langsung dan Skim Piramid

Jualan Langsung (MLM)
 • Bayaran bonus berdasarkan jumlah jualan
 • Tidak mensyaratkan untuk membeli barang
 • Ahli perlu lakukan jualan ulangan (maintenance sale)
 • Bebas untuk menaja bilangan ahli
 • Setiap ahli mempunyai satu akaun sahaja
 • Menekankan kelebihan produk dan jumlah jualan yang perlu dibuat
 • Sah di sisi undang-undang

Skim Piramid (SLM)
 • Bayaran bonus berdasarkan bilangan penajaan
 • Mensyaratkan pembelian sejumlah produk
 • Hanya melibatkan satu kali pembelian sahaja
 • Menghadkan bilangan penajaan
 • Membenarkan re-entry tanpa had
 • Mengutamakan bilangan penajaan dan disusun secara geometri
 • Tidak sah di sisi undang-undang
No comments: